Visie


Tuinhier is een erg veelzijdige vereniging. In termen van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt deze veelzijdigheid gevat in vier functies: een gemeenschapsvormende, een culturele, een educatieve en een maatschappelijke activeringsfunctie.

  • De gemeenschapsvormende functie: De activiteiten van de vereniging zijn gericht op het versterken van het vernieuwen van het sociale weefsel van onze samenleving.

  • De culturele functie: Door haar werking verhoogt de vereniging de participatiekansen van iedereen aan de cultuurgoederen van onze maatschappij.

  • De educatieve functie: Lerende mensen en groepen worden ondersteund met een educatief aanbod op lokaal en bovenlokaal vlak.

  • De maatschappelijke activeringsfunctie. Vrijwilligers in het algemeen en bestuursleden in het bijzondere getuigen van maatschappelijk engagement en van sociale actie.