Tuinenwedstrijd - 2020 - Concours jardins

NL

Door de coronacrisis is het niet zeker dat de tuinen gekeurd kunnen worden. Daarom hebben wij besloten om dit jaar de tuinen digitaal te laten keuren en ze te laten bewonderen op onze website.

Hoe gaan we te werk? Op onze website (hier dus), gaan we foto's en filmpjes posten van je tuin.

Stuur deze uitsluitend naar volgend emailadres: ivan@ivanu.be

Foto's maximum resolutie 1920x1080 (HD).

Filmpjes maximum resolutie 1920x1080 (HD), en niet langer dan 1 minuut per film.

Maximum 30 foto's en 5 filmpjes per deelnemer. Minimum 1 foto met een globaal overzicht van de tuin.

Als je problemen hebt om je bestanden aan te passen en deze te groot zijn om via email te verzenden, gebruik dan de gratis service (tot 5 Gb) van transferxl:  https://transferxl.com/nl

Ook dan ivan@ivanu.be vermelden als ontvanger van deze files.

Wat moet je nog meesturen in je mail? Je naam, adres en telefoonnummer.
Wanneer moeten de foto's en filmpjes worden opgestuurd? Tussen 15 mei en 31 juli, je mag meerdere mails versturen.

Wij plaatsen je foto's en filmpjes op onze website, zodat de jury en alle deelnemers deze kunnen bekijken.

Ik zou zeggen: aan de slag, want we weten niet hoelang deze coronamaatregelen nog gaan duren.

Ga naar de wedstrijdpagina: klik HIER

FR

En raison de la crise corona, il n'est pas certain que les jardins pourront être inspectés. C'est pourquoi nous avons décidé d'inspecter les jardins numériquement cette année et de les faire admirer sur notre site web.
Comment procédons-nous? Sur notre site (donc ici), nous publierons les photos et les vidéos de votre jardin.
Envoyez-les uniquement à l'adresse e-mail suivante:
ivan@ivanu.be
Photos en résolution maximale 1920x1080 (HD).
Films en résolution maximale 1920x1080 (HD), et pas plus long qu'une minute par film.
Maximum 30 photos et 5 films par participant. Minimum 1 photo avec vue globale du jardin.
Si vous rencontrez des problèmes pour modifier vos fichiers et qu'ils sont trop volumineux pour être envoyés par e-mail, utilisez le service gratuit (jusqu'à 5 Go) de transferxl: https://transferxl.com/fr
Mentionnez également ivan@ivanu.be comme destinataire des fichiers.

Que devez-vous envoyer dans votre e-mail? Votre nom, adresse et numéro de téléphone.
Quand faut-il envoyer les photos et les films ? Entre le 15 mai et le 31 juillet,  vous pouvez envoyer plusieurs mails.
Nous plaçons vos photos et vidéos sur notre site Internet, afin que le jury et tous les participants puissent les visualiser.
Commencez, car nous ne savons pas combien de temps ces mesures corona dureront.

Allez vers la page concours jardins: cliquez ICI

Voor de laatste wijzigingen aan ons programma, raadpleeg steeds onze Facebook pagina.

Pour les changements de dernière minute au programme, consultez notre page Facebook.

  • Carpe Diem Ukkel

Dit filmpje toont wie we zijn en wat we doen